Chế độ BHYT
Thứ tư, Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024
Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018
Đăng lúc: 2018-04-24
Bởi: Administrator
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH năm 2018. Cụ thể như sau:
Xem chi tiết
03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018
Đăng lúc: 2018-04-24
Bởi: Administrator
Từ ngày 01/01/2018, những quy định mới về tiền lương, thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ có giá trị thi hành. Cụ thể như sau:
Xem chi tiết
Đã có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018
Đăng lúc: 2018-04-24
Bởi: Administrator
Ngày 06/02/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 560/LĐTBXH-BHXH về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Cụ thể như sau:
Xem chi tiết
05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018
Đăng lúc: 2018-04-24
Bởi: Administrator
Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Xem chi tiết
Vì sao người khám BHYT nhiều lần không bị phát hiện?
Đăng lúc: 2017-04-27
Bởi: Administrator
Vì sao chỉ cần quẹt thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh là Cổng tiếp nhận lập tức có dữ liệu để tra cứu nhưng vẫn có nhiều người đi khám nhiều lần, nhiều nơi mà các bệnh viện không phát hiện được?
Xem chi tiết