Hướng dẫn KCB
Thứ tư, Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024
Trích sao bệnh án
Đăng lúc: 2022-05-20
Bởi: Administrator
Xem chi tiết
NGÀY HẸN TRẢ KẾT QUẢ
Đăng lúc: 2022-02-09
Bởi: Administrator
Phần này dành cho nhân viên y tế để thống kê được ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hình thức nhận trả kết quả
Xem chi tiết
Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
Đăng lúc: 2017-04-27
Bởi: Administrator
Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Xem chi tiết
Tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức
Đăng lúc: 2017-04-27
Bởi: Administrator
Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức.
Xem chi tiết
Tài liệu Hướng dẫn quy trình Phẫu thuật Nội soi
Đăng lúc: 2017-04-27
Bởi: Administrator
Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 7708/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình Phẫu thuật nội soi, bao gồm 198 quy trình kỹ thuật.
Xem chi tiết