Giới thiệu chung
Thứ tư, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2024

Giới thiệu chung


BỘ MÁY TỔ CHỨC

Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được cơ cấu tổ chức như sau: Ban Giám đốc, 05 phòng chức năng, 12 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 12 trạm y tế xã, thị trấn
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được cơ cấu tổ chức như sau:

A. BAN GIÁM ĐỐC:

 1. Giám đốc: BSCKII Phan Quốc Hưng (SĐT: 0964 803 386)
 2. Phó Giám đốc: BSCKI Nguyễn Mạnh Quân (SĐT: 0966 231 703)
 3. Phó Giám đốc: BSCKI Triệu Kim Cội (SĐT: 0979 787 561)

B. CÁC KHOA, PHÒNG CHỨC NĂNG:

I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH:

 1. Trưởng phòng: BSCKI Nguyễn Văn Lân (SĐT: 0394 08 6789)
 2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Quỳnh (SĐT: 039 789 5856)

II. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

 1. Kế toán trưởng: Hoàng Thị Mai Hương (SĐT: 0988 353 802)
 2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Bảo (SĐT: 0979 718 470)

III. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP:

 1. Phụ trách phòng: Phạm Thị Minh Tân (SĐT: 0387 124 666)

IV. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG:

 1. Trưởng phòng: Vương Thị Luyến (SĐT: 0962 846 066)


V. PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE


 1. Trưởng phòng: Tạ Đức Dũng (SĐT: 098 9533559)
 2. Phó trưởng phòng: Triệu Thị Hằng (SĐT: 0358 267306)


VI. KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

 1. Trưởng khoa: BSCKI Trần Ngọc Lương (SĐT: 0965 30 30 38)
 2. Phó trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Thị Hiền (SĐT: 097 5974836)
 3. Điều dưỡng trưởng: ĐD Nguyễn Thị Thanh Hoa (SĐT: 0394 830 666)

VII. KHOA NỘI – TỔNG HỢP:

 1. Trưởng khoa: BS Nguyễn Trung Vinh (SĐT: 0985 824 442)
 2. Điều dưỡng trưởng: ĐD Vũ Thị Kim Phượng (SĐT: 0962 490 609)

VIII. KHOA NHI:

 1. Trưởng khoa: BSCKI Tạ Thị Phương Châm (SĐT: 0987 636 445)
 2. Điều dưỡng trưởng: ĐD Nguyễn Thị Quỳnh (SĐT: 0986 324 978)

IX. KHOA PHỤ SẢN

 1. Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Mạnh Quân (SĐT: 0966 231 703)
 2. Phó trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Đình Thắng (SĐT: 0988 411 918)
 3. Hộ sinh trưởng: Đinh Thị Thơm (SĐT: 0975 632 648)

X. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP – CHUYÊN KHOA (MẮT – TMH – RHM):

 1. Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Tiến Quân (SĐT: 0902 27 9999)
 2. Phó trưởng khoa: BS Tạ Quốc Phong (SĐT: 0982567268)
 3. Điều dưỡng trưởng: ĐD Vương Thị Hồng Thịnh (SĐT: 0364 553 808)

XI. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 1. Trưởng khoa: BS Lê Thế Tuyên (SĐT: 0859 467 888)
 2. Điều dưỡng trưởng: ĐD Triệu Hải Dương (SĐT: 0973 324 890)

XII. KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH:

 1. Phụ trách khoa: BSCKI Hoàng Thị Thu Hiền (SĐT: 033 3333311)
 2. Kỹ thuật viên trưởng: Nguyễn Thị Lợi (SĐT: 0396 096 784)

XIII. KHOA DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ:

 1. Trưởng khoa: Lê Thị Thúy Quỳnh (SĐT: 0977 548 859)
XIV. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN:
 1. Trưởng khoa: Nguyễn Anh Dũng (SĐT: 0985 174 100)
 2. Điều dưỡng trưởng: ĐDNguyễn Thị Thu (SĐT: 0985 225 786)
XV. KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH, HIV/AIDS
 1. Trưởng khoa: BS Chử Lương Định (SĐT: 0983 581 688)
 2. Phó trưởng khoa: Dư Thị Thanh Thủy (SĐT: 0382 122 793)
XVI. KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG – AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
 1. Phụ trách khoa: Hán Xuân Trường (SĐT: 0968 480 175)
 2. Phó trưởng khoa: Đặng Việt Cường (SĐT: 0384609681)

XVII. KHOA KHÁM BỆNH:

 1. Phụ trách khoa: BS Vũ Thị Kim Quế (SĐT: 0975 785601)
 2. Điều dưỡng trưởng: ĐD Nguyễn Thị Yến (SĐT: 0383 682553)C. KHỐI TRẠM Y TẾ:

I. TRẠM Y TẾ XÃ TIÊN KIÊN:

Trưởng trạm: Nguyễn Thị Phượng (SĐT: 0978 636 424)

II. TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LŨNG:

Trưởng trạm: BS Trần Thị Thanh (SĐT: 0962 826 616)

III. TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HUY:

Trưởng trạm: BS Đỗ Tiến Khôi (SĐT: 0988 976 532)

IV. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN HÙNG SƠN:

Phụ trách trạm: Nguyễn Xuân Trường (SĐT: 0376 484 899)

Phó trưởng trạm: Hà Thị Long (SĐT: 0973 980 188)

V. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LÂM THAO:

Trưởng trạm: BS Nguyễn Ánh Kim (SĐT: 0987 440 933)

Phó trưởng trạm: Nguyễn Thế Vinh (SĐT: 0986 443 039)

VI. TRẠM Y TẾ XÃ SƠN VI:

Trưởng trạm: Kiều Anh Đức (SĐT: 0943 170 633)

VII. TRẠM Y TẾ XÃ CAO XÁ:

Trưởng trạm: Nguyễn Văn Chiến (SĐT: 0984 491 477)

VIII. TRẠM Y TẾ XÃ TỨ XÃ:

Trưởng trạm: BS Khổng Thị Dương Liễu (SĐT: 0984 492 243)

IX. TRẠM Y TẾ XÃ PHÙNG NGUYÊN:

Trưởng trạm: BS Bùi Thị Thanh Hương (SĐT: 0973 410 858)

Phó Trưởng trạm: BS Đỗ Thị Kim Thành (SĐT: 0976 495 009)

X. TRẠM Y TẾ XÃ BẢN NGUYÊN:

Trưởng trạm: Nguyễn Hữu Tuấn (SĐT: 0984 212 497)

XI. TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LẠI:

Trưởng trạm: BS Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0988 084 856)

XII. TRẠM Y TẾ XÃ THẠCH SƠN:

Trưởng trạm: Nguyễn Hữu Dũng (SĐT: 0984 231 886)