Đã có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018
Thứ tư, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2024

Đã có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH 2014, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp (bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm) không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

Tin cũ hơn:


: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT
: Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018
: 03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018
: 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018
: Vì sao người khám BHYT nhiều lần không bị phát hiện?