Tin chuyên ngành
Thứ tư, Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
Đăng lúc: 2024-03-06
Bởi: Administrator
.
Xem chi tiết
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng nhân viên y tế năm 2023
Đăng lúc: 2024-02-19
Bởi: Administrator
Báo cáo số 233/BC-TTYT ngày 29/12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao về kết quả khảo sát sự hài lòng nhân viên y tế
Xem chi tiết
Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh năm 2023
Đăng lúc: 2024-02-19
Bởi: Administrator
Báo cáo số 232/BC-TTYT ngày 29/12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao về kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh năm 2023
Xem chi tiết
Thông báo Bảng giá dịch vụ sinh con trọn gói
Đăng lúc: 2024-01-16
Bởi: Administrator
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SINH CON TRỌN GÓI
Xem chi tiết
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM THAO KHAI TRƯƠNG ĐƠN VỊ CHẠY THẬN NHÂN TẠO
Đăng lúc: 2023-12-28
Bởi: Administrator
Sáng ngày 28/12/2023, Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao chính thức khai trương và đưa vào hoạt động đơn vị chạy thận nhân tạo.
Xem chi tiết
Yêu cầu báo giá lưu lượng kế oxy và bộ hút dịch
Đăng lúc: 2023-12-28
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá lưu lượng kế oxy kèm bình làm ẩm và bộ hút dịch gắn tường chuẩn Din
Xem chi tiết
Yêu cầu báo giá ghế chờ bệnh nhân
Đăng lúc: 2023-12-28
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá ghế chờ bệnh nhân
Xem chi tiết
Yêu cầu báo giá vật tư dùng cho chạy thận
Đăng lúc: 2023-11-23
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá vật tư dùng cho chạy thận
Xem chi tiết
Yêu cầu báo giá hóa chất huyết học
Đăng lúc: 2023-11-14
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá hóa chất huyết học...
Xem chi tiết