Tin chuyên ngành
Thứ ba, Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024
Yêu cầu báo giá Bình bốc hơi dùng cho máy gây mê
Đăng lúc: 2024-07-22
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá Bình bốc hơi dùng cho máy gây mê
Xem chi tiết
Thư mời báo giá
Đăng lúc: 2024-07-18
Bởi: Administrator
Thư mời báo giá Vắc xin uốn ván bạch hầu hấp phụ (Td)
Xem chi tiết
Yêu cầu báo giá xe cáng
Đăng lúc: 2024-07-15
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá xe cáng đẩy bệnh nhân
Xem chi tiết
Yêu cầu báo giá Vắc xin
Đăng lúc: 2024-07-12
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá vắc xin uốn ván bạch hầu hấp phụ
Xem chi tiết
Yêu cầu báo giá sửa chữa, bảo dưỡng máy
Đăng lúc: 2024-06-10
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá sửa chữa, bảo dưỡng máy vi sóng, đèn hồng ngoại
Xem chi tiết
Mời báo giá thiết bị y tế
Đăng lúc: 2024-05-23
Bởi: Administrator
Mời báo giá máy điện phân
Xem chi tiết
Báo giá test khí máu
Đăng lúc: 2024-05-06
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá test khí máu
Xem chi tiết
Báo giá bàn ghế cho bệnh nhân
Đăng lúc: 2024-05-06
Bởi: Administrator
Yêu cầu báo giá bàn ghế cho bệnh nhân
Xem chi tiết
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
Đăng lúc: 2024-03-06
Bởi: Administrator
.
Xem chi tiết