03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018
Thứ tư, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2024

03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018

Bảo hiểm xã hội

1. Thêm khoản tính đóng BHXH bắt buộc

Ngoài mức lương, phụ cấp lương, kể từ ngày 01/01/2018 các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động cũng thuộc khoản tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc (Căn cứ Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH 2014).

2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH trong năm 2018 là 1,00 (Căn cứ Điều 2 của Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH).

3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH trong năm 2018 là 1,00 (Căn cứ Điều 3 của Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH).

Xem thêm tại bài viết: Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018

Tin cũ hơn:


: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT
: Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018
: Đã có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018
: 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018
: Vì sao người khám BHYT nhiều lần không bị phát hiện?