Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018
Thứ tư, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2024

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018

Thông tư 32/2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018 và các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Tin cũ hơn:


: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT
: 03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018
: Đã có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018
: 05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018
: Vì sao người khám BHYT nhiều lần không bị phát hiện?