Nơi nào có đường xá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty... nhưng không có hàng hóa?
Thứ tư, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2024