Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?
Thứ ba, Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024