Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển, công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023
Thứ tư, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2024

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển, công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2023

Tin cũ hơn:


: Quyết định về việc duyệt danh sách, số lượng thí sinh dự xét tuyển vòng 2
: Quyết định công nhận kết quả xét tuyển năm 2022
: Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2
: Tuyển dụng năm 2022
: Quyết định số 32/QĐ-TTYT ngày 20/01/2022
: Tuyển dụng năm 2021